Oavsett om du tror på dig själv, en läkare, guru eller någon form av gud, ett högre medvetande eller universum, så visar forskning att just tro, hopp, positiv förväntan och din inre övertygelse om något är av avgörande betydelse. Ett exempel på kraften i detta är placeboeffekten.

När patienter fått verkningslös medicin för depression i form av sockerpiller, så blir mellan 18-80 procent bättre eller helt återställda. Har du reflekterat över varför mediciner ofta har olika starka färger? Varför behöver en tablett vara knallgul när det egentligen bara är tillsatt färgämne? Jo, eftersom det omedvetet ofta påverkar vår uppfattning om medicinens effektivitet och verkan. 

Det är inte bara vid medicinering som placeboeffekten fungerar effektivt. I en studie fick ett antal patienter med långvariga knäproblem genomgå en knäoperation och blev helt återställda, vilket kanske inte är så konstigt. Det intressanta är att operationen genomfördes aldrig på riktigt. Patienterna fick uppleva exakt samma operationsprocedur som vanligt. Alla förberedelser gjordes, anhöriga följde med och när patienten sedan låg på operationsbritsen så utfördes allt precis som vid en vanlig operation. Den enda skillnaden var att det inte gavs några riktiga bedövningsmedel och inte  heller gjordes något fysiskt ingrepp i knäet. Flera år senare var patienterna fortfarande helt återställda i sina knän. 

Hur är det möjligt? Förutom placeboeffekten så är detta även ett tydligt exempel på kraften i vårt undermedvetna sinne. När patienten i ett djupt avslappnat tillstånd upplever med alla sina sinnen (ser, hör, doftar, smakar, känner) och ges suggestioner i form av ord från en auktoritär läkare, så uppfattas det och registreras av det undermedvetna sinnet som automatiskt agerar därefter. 

Detta är ett tydligt exempel på varför hypnos är så effektivt och kraftfullt. Det undermedvetna sinnet tar okritiskt emot dessa förslag, suggestioner, och det blir en sanning. Alltså har patientens undermedvetna utfört en knäoperation och därför kan personen gå utan problem efteråt. 

Eftersom vår hjärna inte vet skillnad på om vi fantiserar eller verkligen upplever en händelse så är resultatet detsamma. Testa genom att blunda och föreställa dig hur du först doftar på och sen biter i en sur citron och upplever den sura smaken sprida sig i munnen. Notera vad som händer rent fysiskt i din kropp och i munnen. Precis som när du tänker på en svår eller jobbig händelse och kan känna obehaget i kroppen som följd. Långvariga känslomässiga problem ger också smärta i kroppen. 

Den negativa motsatsen till placebo heter nocebo. Om en auktoritär person som en läkare ger en patient en dålig prognos eller uttalar negativa ord och påståenden om sjukdomens eller medicinens biverkningar så påverkar det patienten negativt. Ofta får patienten just de biverkningarna eller ger upp hoppet om överlevnad. 

Positiv förväntan som inger tro, hopp och en känsla av inre övertygelse om tillfrisknande, i kombination med medkänsla och engagemang från till exempel en läkare eller terapeut, ger istället den bästa placeboeffekten. Att ha stöd av någon som hjälper dig att utveckla din självläkande förmåga är viktigt oavsett vem det är, så länge du känner dig trygg med och har förtroende och respekt för personen. 

Ny forskning inom området epigenitik  – ”läran över generna” – visar också att detta påverkar vår hälsa på cellnivå. Professorn, cellbiologen och författaren Bruce Lipton förmedlar denna spännande kunskap om ”Biology of Belief”. När du helt och fullt tror på och är övertygad om att du kan läka dig själv så ökar du förutsättningarna för just detta. Det kan alltså resultera i att sjuka celler förändras till friska celler. Detta visar att våra gener inte är avgörande för vår hälsa utan det finns stora möjligheter att påverka detta med egen kraft. Människan har en grundläggande självläkande förmåga.

Tankens kraft är en form av kraftfull placebo. Det du tänker på skapar mer av det du tänker på. Så oavsett om du tänker negativa tankar eller positiva tankar så får du rätt. Hjärnan är som en målsökande robot som söker efter det du tänker på och hittar det. Det du fokuserar på växer. Tyvärr är det negativa tänkandet oftast vanligare och står för cirka 70 procent. Negativa tankar skapar negativa känslor och negativa handlingar. Men motsatsen är också sann och därför finns det mycket att vinna på att träna dig i att fokusera på det positiva i din tillvaro. Det ger dig enorm SJÄLVKRAFT. 

Positiv förstärkning är det som ger betydligt bäst resultat om man vill uppnå förändring hos en individ. Att istället påpeka brister och leta efter fel förstärker det negativa och ger sämre resultat. Att uppmuntra, uppskatta och bekräfta det positiva hos en person är en framgångsfaktor för både givaren och mottagaren. 

Ett sätt att se mer av det positiva i vardagen och livet är att träna sig i att känna tacksamhet varje dag. Det ger stora hälsofördelar och snabba effekter på ditt mående. Du kommer uppleva hur du har lättare för att känna tacksamhet ju mer du övar eftersom du får mer av det du känner. Att dagligen ägna en lite stund varje kväll till att skriva ner vad du är tacksam för just idag kommer att förändra och förbättra ditt liv, din hälsa och dina relationer. Det ger dig SJÄLVKRAFT.