Din trygghet

När du bokar en session hos Lena Marjoniemi på företaget SJÄLVKRAFT kan du vara fullständigt trygg:

 • Tystnadsplikt precis på samma sätt som inom vården.
 • Innehar F-skatt.
 • Innehar behandlingsskade- och ansvarsförsäkring genom medlemskap i SFKM (Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin).
 • Medlem i SFMK (Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin).

Utbildningar 

 • Havening Techniques® Certified Practitioner utbildad av Ulf Sandström som är internationellt godkänd och certifierad utbildare i Havening Techniques – en metod framtagen av Dr Ronald Ruden, Center for Havening Research and Training, Inc.
 • Certifierad Hypnoterapeut utbildad av Jack Johansen som är Certified Instructor NGH/IACT på Skandinaviska Akademin för Hypnotisörer och Hypnoterapeuter (SAHH).
 • Certifierad genom i NHG (National Guild of Hypnotists) som är världens största medlemsorganisation för professionella hypnotisörer och hypnoterapeuter.
 • Certifierad EFT-Practitioner Level 2 utbildad av Ann-Sofie och Kjell Forsberg på Center för Energipsykologi.
 • Internationell certifierad EFT-Practitioner Level 2 genom AAMET International (Association for the Advancement of Meridian Energy Techniques) som är den största professionella EFT-organisationen i världen.
 • Certifierad Matrix Reimprinting Practitioner av grundaren Karl Dawson.
 • Medlem i EFT-förbundet – Yrkesförbund för Knackningsmetoder.
 • Certifierad Livscoach utbildad av Kjell Haglund på Livscoachakademin som följer ICF:s normer och riktlinjer.
 • Diplomerad Kostrådgivare utbildad av Fredrik Paulun och Martin Brunnberg på Pauluns Näringscenter.

Jag har alltid klientens bästa för ögonen och om jag anser att jag inte har rätt kompetens för att hjälpa dig så kommer jag hänvisa dig vidare till t.ex. vården eller psykiatrin eller lämna tips och information på vart du kan vända dig för övrigt stöd, t.ex. en intresseorganisation.

All information på denna hemsida är utformad av mig och jag lämnar de kunskaper och den information som jag har. Jag ger de rekommendationer, tips, råd och verktyg som jag inhämtat kunskap om. Det är däremot upp till varje persons egen bedömning och ansvar att använda denna information och jag kan inte ta ansvar för hur denna information används.

All information som ges av SJÄLVKRAFT och alla sessioner hos SJÄLVKRAFT ska ses som ett komplement till eventuell ordinarie behandling. Rådfråga alltid din läkare eller psykolog om du är osäker.
Vid frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta mig så ska jag svara efter bästa förmåga. Du når mig på lena@sjalvkraft.se eller på 072-744 41 00.