Vad är hypnosterapi?

Våra tidiga barndomsupplevelser och senare livserfarenheter har påverkat oss känslomässigt på olika sätt. I grund och botten

handlar många av våra problem och sjukdomar om stress som skapats av negativa känslor och upplevelser under vår barndom

och uppväxt. Det här ger en negativ programmering i vårt undermedvetna sinne, skapar stress i våra celler och störningar i

kroppens energisystem. När vi inte tar hand om våra känslor, när vi håller våra känslor inom oss och lägger locket på förvärras

våra symptom. Det kan yttra sig i form av spänningar, värk, oro, ångest, nedstämdhet och sjukdomar.

 

Det finns mycket stora studier och forskning som bekräftar hur trauman påverkar människors hälsa och livslängd negativt. Psykiatrikern och trauma- och stressexperten Besser van der Kolk säger att en traumatisk barndom kan leda till psykisk ohälsa och beteendeproblem.

Beroende på dina upplevelser i livet så kan du ha fått mer eller mindre begränsande övertygelser och uppfattningar om dig som person. Att som barn uppleva otrygghet eller brist på kärlek och bekräftelse kan påverka dig mer än du är medveten om. Oavsett om det är verkligheten eller om det är det lilla barnets uppfattning om verkligheten så skapas negativa föreställningar och begränsande övertygelser hos barnet.

Förminskande, värderande eller dömande ord från föräldrar, andra betydelsefulla vuxna eller skolkamrater sätter djupa spår. Det är kraftfulla suggestioner, förslag, till ditt undermedvetna sinne. Det är där alla tankar, känslor och upplevelser lagras som i en gigantisk hårddisk.

Detta avspeglar sig sedan i din självuppfattning och din självkänsla. Liksom din inre trygghet och självrespekt. Det påverkar ditt språk, dina ordval och även ditt kroppsspråk. Det bidrar till din inre dialog och ditt ”självprat”. Vad tänker du om dig själv? Vad säger du till dig själv? Hur pratar du om dig själv inför andra? 

Allt du tänker, känner och gör som är negativt för dig och får dig att må sämre, är en form av självsabotage.

Du kanske upplever starka känslor och behov som plötsligt kommer över dig. Du kanske vill börja träna, sluta röka eller gå ner i vikt men lyckas inte hela vägen. Du kanske söker tröst i mat eller sötsaker eller dämpar dina känslor med alkohol när du är ledsen eller upprörd. Då är det dina känslominnen och tidiga upplevelser som gör sig påminda på ett omedvetet sätt eftersom de ligger lagrade i det undermedvetna sinnet. 

Hypnos är ett tillstånd som hjälper dig att komma i kontakt med ditt undermedvetna sinne och dina känslor. Hypnosterapi är en kraftfull process där man letar efter orsaken till ett problem, ofta en händelse i barndomen. När man hittar ursprungskänslan och själva kärnan så kan vi genom flera olika processer skapa och uppnå djupgående förändring.

De begränsande övertygelser som klienten haft om sig själv kan plötsligt förändras genom nya insikter och en ny förståelse för sig själv. I den processen sker en direkt omprogrammering som frigör och släpper de negativa känslor och energier som ligger lagrade i din kropp, dina cellminnen och dina sinnen.

Det öppnar upp för nya känslor av inre trygghet, kärlek, självrespekt och acceptans och du blir mottaglig för nya, positiva och stärkande suggestioner – förslag till ditt undermedvetna sinne. De suggestionerna ligger precis i linje med vad just du behöver för att uppfylla just dina behov och önskemål.