Vad är hypnos?

Hypnos är ett tillstånd av mentalt fokus, inre koncentration och uppmärksamhet. Det framkallas genom en serie instruktioner som hjälper dig att nå det hypnotiska tillståndet. Ibland kallas det även för trancetillstånd. Trance kan även upplevas, lättare eller djupare, under meditation. På samma sätt finns det olika nivåer av djup i hypnosen.

Det är hypnotisörens eller hypnoterapeutens uppgift att guida dig till den nivå du behöver befinna dig på för att få bästa resultat. Till skillnad från meditation så är hypnos en kommunikativ procedur där du är aktiv och följer de instruktioner som ges.

Hur vet du då om du kan uppleva hypnos?

Det är som att bli uppbjuden till dans – om du vill dansa så kommer du att dansa. Om du inte vill så kan du inte släpas runt på dansgolvet. Eftersom all hypnos är en form av självhypnos är det du själv som tillåter dig att gå in i detta tillstånd. Du guidas igenom processen av hypnotisören eller hypnoterapeuten. För att uppnå bästa resultat är det är viktigt att denne hjälper dig att känna dig fullständigt trygg på alla sätt innan ni påbörjar sessionen.

När du känner denna trygghet och fått förtroende för hypnotisören eller hypnoterapeuten, så har du den grundläggande förutsättningen för att uppleva hypnos. Sen följer du bara följa de instruktioner som ges så kommer du att få en behaglig och fascinerande upplevelse.

Hypnos är också en process som ökar kommunikationen mellan din kropp och ditt undermedvetna sinne. När du är i det hypnotiska tillståndet så blir du mer uppmärksam och fokuserad vilket ger dig en ökad kontroll över det du vill ha hjälp med.

När din inre uppmärksamhet ökar så minskar istället din uppmärksamhet på omgivningen. Du hör och uppfattar saker som händer runt omkring, men störs inte eftersom ditt fokus är på dig själv och dina inre upplevelser.

I hypnos går du förbi och släpper det kritiska, analytiska och rationella tänkandet som utförs i ditt väldigt begränsade medvetna sinne. Det bidrar till att du blir du mer öppen och mottaglig för förslag, så kallade suggestioner, som då lättare accepteras av ditt kraftfulla undermedvetna sinne. Det är i ditt undermedvetna sinne som du upplever alla känslor. Där finns också alla dina tidigare upplevelserlagrade som i en gigantiskt databas.