Vad är Matrix Reimprinting?

För cirka sju år sedan skapades Matrix Reimprinting av Karl Dawson, en av världens endast 28 EFT Masters. Denna kraftfulla metod använder EFT för att lösa upp trauman från vårt förflutna. Det är en revolutionerande teknik som på ett djupgående sätt fokuserar på att förändra klientens ”core beliefs”, grundantaganden, för att uppnå bestående förändringar i klientens liv. Lena är utbildad hos Karl Dawson och praktiserar metoden som integreras i Självkrafts tjänster och program.

Matrix Reimprinting & EFT (Emotional Freedom Techniques)

– guidas tillbaka till dåtid och gör om en upplevelse där i nutid för att förändra din framtid!

Genom knackning med EFT tillsammans med Matrix Reimprinting är det möjligt att förändra våra begränsande tankar, attityder och inre övertygelser. På ett djupgående, men samtidigt väldigt följsamt och varsamt sätt, kommer klienten i kontakt med energiblockeringar i form av trauman och tidiga negativa upplevelser som format och präglat klientens självuppfattning och därmed hela livssituation.
Med kunskap om hur dessa undermedvetna programmeringar påverkar våra tankar, känslor och beteenden guidar Lena tryggt klienten till nya inre upplevelser som befriar och stärker individen. Genom att själv kunna skapa dessa nya upplevelser, i kontakt med det kraftfulla undermedvetna sinnet, får klienten uppleva en ny känsla av kontroll över sin situation.
I detta fokuserade tillstånd får klienten tillgång till sina egna inre resurser. Med hjälp av professionell guidning kommer klienten själv fram till hur tidiga negativa upplevelser påverkat och begränsat denne. Här skapas nu en ny förståelse och självinsikt som på ett avgörande sätt transformerar på djupet. När klienten förändrar sitt eget ”trossystem” och sin egen inre övertygelse om sig själv, andra människor och om livet, så förändras allt.

När du är övertygad om något avgör det vilket resultat du får. 

Om du förändrar din inre övertygelse från negativ och begränsande till positiv och tillåtande – då har du skapat optimala förutsättningarna till känslomässig frihet, hälsa och välbefinnande.
Matrix Reimprinting-processen görs i kombination med knackning genom EFT. Knackningen på akupressurpunkter, tillsammans med kort fokus på obehaget, löser effektivt energiblockeringar i kroppen och nervsystemet. Knackningen minskar stressresponsen, ”fly-eller-fäkta”, i amygdala i hjärnan. Stresshormonet kortisol minskar med i genomsnitt 24 procent under en EFT-session och istället skickas lugnande signaler och obehaget försvinner. Minnet finns kvar men det väcker ingen fysisk eller känslomässig reaktion.
Om du vill få Lenas guidning till att befria dig från begränsande övertygelser och skapa nya insikter som kan förändra ditt liv – bli prenumerant på Inspirationsbrevet Lenas Inre Rum för Självkraft för att ta del av mer info, inspiration och aktuella erbjudanden. (Du hittar formuläret på förstasidan här på www.taframdinsjalvkraft.se