Att känna mening i tillvaron och med livet är ett mänskligt och grundläggande behov. Precis som du behöver känna dig viktig, betydelsefull, värdefull och unik. Det är precis vad du är. Det är så du är skapad och det är så föds till denna värld. Under livets gång och beroende på våra tidiga och senare upplevelser så kan denna känsla förändras. Man kan ibland tappa tron på sig själv, sin förmåga, sitt eget värde eller meningen med livet. Då är det viktigt att inte bära på de känslorna för sig själv.
Var inte rädd för att tala med någon i din omgivning eller söka professionell hjälp för detta. Det är inte alltid lätt, men i svåra stunder behöver vi kontakt med andra medmänniskor. Ensam är inte alltid stark, men det är en styrka att be om hjälp. Precis som du själv inte skulle tveka att sträcka ut en hand till en medmänniska i nöd, så ska du inte vara rädd för att be om hjälp.

Att hitta det som känns meningsfullt för just dig är oerhört viktigt. Vad gör dig glad? Vad får dig att må bra? När gjorde du senast något som gav dig en känsla av positiv energi? Vad tycker du om att göra och vad händer med dig när du gör det? Vad kan du göra mer av som hjälper dig att må ännu bättre? Att ta fram dina intressen, talanger, egenskaper, styrkor och unika personlighet kan ge dig ny kraft att känna meningsfullhet och livsglädje. Fokusera på något litet som är positivt och lär dig känna tacksamhet för det, så kommer du får mer av det för varje dag som går.

Målbilder är värdefulla för att komma framåt och utvecklas som person. Föreställ dig målet och se det framför dig som en bild som du gör så tydlig som möjligt. Använd alla dina sinnen för att leva dig in i det du vill uppleva och uppnå. Hur ser det ut? Hur känns det? Vad hör du? Kan du känna dofter och smaker? 

Ju mer verkligt du kan leva dig in din vision desto större förutsättningar för att du också kommer att uppnå det. Här kan du ta hjälp av självhypnos och visualisering. Det är ett oerhört kraftfullt sätt att programmera dig till framgång. Fantasin vinner alltid över viljan eftersom fantasin finns i ditt undermedvetna och viljan i ditt medvetna sinne. 

Visualisering är en viktig del av hypnos och hypnosterapi där du skapar din egen framtid i nuet. Hjärnan kan inte  göra skillnad på verklighet och fantasi så de bilder, ord och upplevelser du matar hjärnan med varje dag får du mer av. Använd din hjärna och dina fantastiska sinnen på ett sätt som tar dig till ditt mål och ger dig ett meningsfullt liv. 

Vad gör du då när det finns någon omedveten programmering som blockerar din förmåga att göra medvetna val för att må bra? Om du bär omkring på jobbiga, tankar, känslor och upplevelser så behöver du ta hand om dessa för att kunna uppnå ditt mål och din vision. Då räcker det inte med att enbart visualisera, affirmera och tänka positivt.  

Här kan du ta hjälp av djupare arbete för att komma tillrätta med dina inre, känslomässiga behov och frigöra dig från begränsande övertygelser om dig själv. I hypnosterapi och med EFT – Emotionell Freedom Techniques – och Havening Techniques kan vi komma åt dina undermedvetna programmeringar och förändra dessa djupgående och med bestående resultat! 

Det är vad jag guidad mina klienter och deltagare i mina onlineprogram för Självkraft!

Om du är nyfiken och vill veta mer och få unika erbjudanden till kommande program – bli prenumerant på inpirationsmejlet Lenas Inre Rum för Självkraft så får du även välkomstgåvan Min Magiska Morgonmeditation.

Med värme och kärlek,

Lena Marjoniemi

Transformationscoach, Självkraft