Visste du att det engelska ordet ”mind” har så omfattande betydelser som till exempel sinne, minne, hjärna, förstånd, intelligens, ande och själ? Och för att beskriva hur vårt ”mind” – våra sinnen – fungerar så talar man om vårt medvetna sinne (conscious mind), vårt omedvetna sinne (unconscious mind) och vårt undermedvetna sinne (subconscious mind). De begreppen används inte så ofta i svenskan och de flesta känner nog inte till vad de står för.

Varför är det viktigt att veta hur ditt ”mind” – dina sinnen – fungerar? Jo, därför att dina sinnen påverkar allt du gör, upplever och känner.

Det omedvetna sinnet reglerar hela din kropps funktioner och system, som exempelvis att ditt hjärta slår och att du andas. Allt sker helt automatiskt. 

DITT MEDVETNA ”TANKESINNE”
När du använder din egen vilja, dina tankar och din rationella och analyserande förmåga, så gör du det genom ditt medvetna sinne. Eftersom det medvetna sinnet är väldigt begränsat och bara påverkar mellan en och fem procent av ditt beteende räcker det inte alltid till för att genomföra en förändring. Dessutom är det trögt och kommer ständigt för sent. Ungefär en halv sekund för sent. Varför då? 

DITT UNDERMEDVETNA ”KÄNSLOSINNE”
Jo, ditt undermedvetna sinne är en miljon gånger mer kraftfullt och reagerar mycket snabbare än det tar ditt medvetna sinne att skapa en tanke. Du är alltså redan påverkad av ditt undermedvetna sinne när du tänker en tanke och därför reagerar och agerar du till största del helt automatiskt. 

Det är förklaringen till varför medveten viljestyrka sällan räcker hela vägen. Om det finns något annat, motsägelsefullt, programmerat i ditt undermedvetna så kommer det att istället avgöra hur du agerar i en viss situation. 

Alla dina känslor, minnen, erfarenheter och tidigare upplevelser finns lagrade i ditt undermedvetna sinne och det påverkar och styr dig till minst 95 procent. 

Ditt undermedvetna sinne kan jämföras med en superdator med en databas som lagrat all information i dig ända sedan födseln. Den databasen innehåller de programmeringar som skapat det mesta av ditt personliga beteende, ofta redan så tidigt som före sex års ålder. Beroende på om du har negativa eller positiva programmeringar så får du negativa eller positiva resultat.

Det är därför det kan kännas så svårt ibland att genomföra förändringar även om du vet att det skulle vara bra för dig. Du kanske har en stark vilja att uppnå ett mål, men gång på gång faller du tillbaka i gamla mönster, vanor och beteenden. Då är det ditt undermedvetna sinne som går på autopilot.  

Eftersom det undermedvetna inte vet skillnaden på vad som är verklighet eller fantasi så har du fantastiska möjligheter att ”omprogrammera” dig själv för att få det resultat du vill ha. 

Ny forskning inom så kallad Epigenitik, som förmedlas av cellbiologen Bruce Lipton, visar att våra gener kontrolleras av hur våra sinnen tolkar och uppfattar vår omgivning och miljön vi lever i.  

Din attityd till och din uppfattning om någon eller något påverkar den du är, din hälsa och ditt liv oavsett vad du har för uppsättning gener. Dina tankar, känslor, inre övertygelser och grundantaganden skickar signaler till cellerna i din kropp och det görs en omprogrammering som påverkar din hälsa. Cellernas struktur kan till och med ändras så att sjuka celler blir friska celler. Om du alltså uppfattar och tolkar saker på ett positivt sätt, så börjar du leva hälsosammare och får bättre livskvalitet. 

Att bli medveten om dina tankar och träna dig i att skifta dem från det mycket vanligare negativa tänkandet till ett mer positivt är en viktig del. Men, hur gör man det när det tänkandet i det medvetna sinnet är så begränsat? 

Fördelen med det medvetna sinnet är att det är där du kan tänka fritt och skapa nya idéer. Dessutom kan du bara tänka en tanke i taget och därför behövs det bara en medveten tanke för att börja skiftet. Så om du använder dess fulla kapacitet och sår frön av nya, positiva tankar så kommer det att hjälpa dig förändra din sinnesstämning. Det påverkar då även dina känslor och ditt beteende. 

Stärk ditt positiva tänkande genom att lära dig att känna och visa uppskattning. Öva dig också i att känna och visa tacksamhet. Upplev hur det känns i hjärtat och fyll på med den känslan. Varje dag. Hela livet. Det kommer förändra ditt liv och din hälsa till det bättre. 

Men, det krävs också mycket mer än det positiva tänkandet eftersom det görs med ditt medvetna, begränsade sinne. För så fort du släpper den medvetna tanken tar det undermedvetna automatiskt tillbaka kontrollen. Vad gör du då? 

Bruce Lipton föreslår bland annat hypnosterapi och EFT och Matrix Reimprinting – metoder som jobbar med det undermedvetna sinnet och där gör grundläggande ömprogrammeringar. Samtliga metoder erbjuds i av Självkraft i en helt unik kombination.  

Du kan också använda dig av visualisering. Det är en enormt effektiv metod som jobbar tillsammans med ditt undermedvetna sinne. Visualisering är en viktig del av hypnos och hypnoterapi och ett oerhört kraftfullt sätt att programmera dig till hälsa och framgång. När du föreställer dig det som du önskar känna och uppleva behöver du använda din fantasi. Fantasin vinner alltid över viljan eftersom fantasin finns i ditt undermedvetna och viljan i ditt medvetna sinne. 

Med fantasin kan du skapa en känsla och vision enbart med dina sinnen. Tack vare din fantasi kan du vara din egen regissör och skapa en egen inre film som visar ditt undermedvetna vad du vill uppnå och uppleva. Ju mer verkligt du kan leva dig in din vision, desto större är förutsättningar för att du också kommer att uppnå just det. Föreställ dig dofter, smaker, ljud, bilder och den fysiska känslan av beröring. Känn det! Upplev det! Då skapar du det! 

Ditt undermedvetna kan alltså inte kan känna skillnad på verklighet och fantasi, så alla de tankar, ord, bilder, känslor och upplevelser du matar dig själv med varje dag får du mer av. Använd din kropp, din hjärna och dina fantastiska sinnen på ett sätt som tar dig till ditt mål, stärker din hälsa och ger dig ett meningsfullt liv.

Vill du veta mer om hur just DU kan få hjälp och på vilket sätt jag kan hjälpa dig? 

Är du intresserad av att få personlig guidning i individuella sessioner för Självkraft?

Varmt välkommen att boka tid för en kostnadsfri konsultation HÄR.