Integritetspolicy & GDPR

Självkraft värnar vi om din personliga integritet och vill skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla i alla EU:s medlemsländer den 25 maj 2018. Förordningen innebär en skärpning av hur personuppgifter får behandlas och stärker dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter.

Din trygghet är viktig för oss

Vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss och vi vill vara transparenta i hur vi använder dem. Därför har vi uppdaterat vår integritetspolicy som mer utförligt förklarar vilken information vi samlar in och hur vi använder den. Vi förklarar också vilka rättigheter du har och hur du går tillväga för att exempelvis få dina uppgifter borttagna.

Självkrafts integritetspolicy

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR). Vi ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och vi följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska våra kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas, vilket vi beskriver nedan.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande:

1. VID KÖP AV VÅRA TJÄNSTER:
För- och efternamn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera vår tjänst till dig och för bokföringslagen. Vi får de uppgifterna personligen från dig när du genomför en bokning genom vår bokningssida på Qlickboka. I samband med köp lämnar vi dina faktureringsuppgifter till Izettle som skickar faktura alternativt kvitto på köp gjord genom Swishbetalning. Dina uppgifter sparas hos vår bokföringsleverantör Fortnox AB. Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen.

2. VID NEDLADDNING AV GRATISPRODUKTER:
Vi sparar namn och mailadress hos mailleverantör Paloma AB och för utskick av gratisprodukter som i sin tur används till informationsmail och kampanjutskick. De uppgifterna fyller du själv i och samtycker till när du anmäler dig. Du kan sedan när du vill med ett enkelt klick avsluta utskicken från oss.

3. PÅ HEMSIDAN:
Vi sparar referensutlåtande som text, bild, ljudfil eller video av kunder som har givit ett godkännande. De sparas tills vi ersätter dem med nya eller tills vår referens vill att de ska tas bort. På hemsidan finns en webbutik och ett kontaktformulär där du anger dina kontaktuppgifter och dessa sparas automatiskt på vårt webbhotell Loopia samt hemsidesleverantör Smode. Betalar du med Stripe sparas köpuppgifter i deras system. Vi använder MailerLite för e-postutskick och där sparas namn och e-postadress.

5. JOURNALANTECKNINGAR OCH KLIENTREGISTER:
I klientarbetet hos Självkraft förs skriftlig journal och minnesanteckningar i syfte att erbjuda bästa möjliga kvalitet i klientarbetet och sessioner. Dessa anteckningar arkiveras och sparas i låst säkerhetsskåp.

Självkraft har ett eget klientregister med kontaktuppgifter som lämnats av klienten under första besöket. Detta klientregister används i syfte att erbjuda god service och för uppföljning.

Om du varit klient hos oss har du rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på lena@sjalvkraft.se

Observera att om journalanteckningarna raderas helt kommer Självkraft inte kunna erbjuda sessioner i framtiden där historiken från tidigare sessioner kan ligga till grund för vidare arbete. I så fall behöver vi inhämta ny information för klientarbete och sessioner.

6. SAMMANFATTNINGSVIS:
Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och kommer aldrig dela eller sälja dem vidare. Underentreprenörer kan få tillgång till information av mindre känslig karaktär dvs de uppgifter som är relevanta för Självkrafts redovisningsekonom och administrativa assistent.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på lena@sjalvkraft.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Skapad 2018-05-20, Uppdaterad 2019-02-18